Operatie kat en hond

Vervolgens wordt uw dier verder onder narcose gebracht. Eerst via een catheter die in het bloedvat van de voorpoot is geplaatst. En vervolgens door middel van gasnarcose. Hierbij worden zuurstof en narcosegassen, via een "tube" in de luchtpijp, ingeademd. Dit heeft als voordeel dat we op elk moment van de operatie indien nodig kunnen ingrijpen en de narcosediepte kunnen bijstellen. Dit is niet het geval bij narcose die d.m.v injectie gegeven worden.

Met behulp van bewakingsapparatuur worden de lichaamsfuncties van uw huisdier tijdens de operatie gecontroleerd. Dit alles is ervoor om indien er toch problemen tijdens de narcose ontstaan, deze zo snel mogelijk te ontdekken, zodat er direct ingegrepen kan worden om alles tot een goed einde te brengen.

Na de anesthesie

(Dit is eigenlijk de meest belastende periode voor uw huisdier.)
Dieren zijn erg gevoelig voor afkoeling tijdens de operatie, maar ook daarna. Een goede lichaamstemperatuur tijdens de recovery heeft als voordeel dat de narcose middelen sneller uit het lichaam verwijderd worden. Bij ons kunnen ze op een warme, rustige plaats 'uitslapen' (bijkomen). Dieren voelen zich daar het prettigst bij. Bovendien wordt hij of zij bij ons goed in de gaten gehouden. Als ze goed wakker zijn kunnen ze naar huis.

vorige pagina
underlinedog