Operatie kat en hond

Wij voeren een groot aantal operatieve ingrepen zelf uit. Het gaat hier om de welbekende ingrepen zoals sterilisaties en castraties, maar ook de meer gecompliceerde ingrepen, zoals maag-darm operaties, ooglidcorrecties, verwijderen van tumoren, behandeling van bijtwonden, blaasoperaties, binnenbal operaties etc.

Opereren doen we in het begin van de ochtend, zodat we de gehele dag uw huisdier tijdens het uitslapen (de “recovery”) in de gaten kunnen houden. Uw hond of kat mag pas weer naar huis als hij/zij helemaal wakker is en kan lopen! Een veilig gevoel!
Operatieve ingrepen hebben een risico. Een goede controle van het dier vooraf, evt. met een pre-anaesthetisch bloedonderzoek, het gebruik van moderne middelen voor sedatie en narcose en een goede bewaking tijdens en na de operatie kunnen dit risico zo beperkt mogelijk houden.
Bij honden vanaf 7 jaar (enkele grote rassen zelfs al iets eerder) en katten vanaf 10 jaar raden wij aan om ook altijd een bloedonderzoek te laten doen. Bij oude honden en katten kunnen allerlei lichaamsfuncties minder goed zijn (hart, lever, nier) welke weer van invloed kunnen zijn op de effect van de anesthesie.
Het is van belang dat wij op de hoogte zijn van recent toegediende medicatie, wormmiddelen of een anti-vlooienbehandeling. Behandel uw hond of kat bij voorkeur de laatste week vóór de operatie niet met dergelijke middelen. Ook als u andere zaken opvallen (hoesten, diarree, etc.) is het belangrijk dat wij dit van tevoren weten.

Voorbereiding

De laatste 12 uur vóór de operatie mag het dier niet eten, wel drinken. Laat uw hond voor uw komst naar de praktijk nog even uit. Elke anesthesie of narcose wordt vooraf gegaan door een pre-anesthetisch onderzoek. De algemene toestand van uw dier wordt bekeken en hart en longen zullen beluisterd worden. Bij jonge gezonde dieren die bijvoorbeeld gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden zal dit volstaan. Bij oudere of zwakkere dieren kan dit echter aangevuld moeten worden met bijvoorbeeld een bloedonderzoek.

Na dit onderzoek volgt wat we noemen de "premedicatie". Dit is een injectie die uw dier krijgt om rustig te worden, zodat er bij hem/haar geen paniek ontstaat als u hem moet achter laten. Samen met deze prik wordt er een combinatie van pijnstillers gegeven. U blijft bij uw dier tot deze premedicatie werkt en het dier sloom en slaperig is. De rest van de narcose gebeurt in de operatiekamer. Hier kunt u doorgaans niet bij zijn.

volgende pagina
underlinedog