Gebitsbehandeling

Als tandplak langere tijd aanwezig blijft op het tandoppervlak kan het verkalken en wordt er tandsteen gevormd. Tandsteen is ruw van oppervlak en een ideale plaats voor bacteriën en nog meer afzetting van tandplak. De bacteriën gaan ook onder het tandvlees zitten en tasten de aanhechting van de tanden en het bot aan. Hierdoor zullen tanden en kiezen los komen te staan. De bacteriën zijn niet alleen nadelig voor de gezondheid van de bek, maar zijn ook schadelijk voor de rest van het lichaam, o.a. de nieren en het hart. Het is daarom erg belangrijk dat uw huisdier een gezond gebit heeft. Tandsteen kan niet meer verwijderd worden door goed te poetsen en dient professioneel te worden weggehaald.

ultrasoon scaler Dieren krijgen hiervoor een roesje. Als eerste beginnen we met het handmatig reinigen van de tanden en kiezen. Hierbij verwijderen we de grote brokken tandsteen met een speciaal tangetje. We spoelen het gebit met een chloorhexidine oplossing om de meeste bacteriën die bij het reinigen vrijkomen te doden.

Daarna gaan we alle tanden en kiezen met de ultrasoon scaler schoonmaken. De ultrasoon scaler werkt door middel van hoogfrequente trillingen 25.000-42.000 Hz (trillingen per seconde). Het verwijderen van het tandsteen wordt bewerkstelligd door de vibraties van de tip tegen het tandoppervlak.

pocketmeting Als alles schoon is en we een goed overzicht hebben van alle tanden en kiezen gaan we deze controleren op 'pockets'. Dit is de ruimte tussen het bot en het tandvleesoppervlak. Met een pocketsonde gaan we zo de aanhechting van de elementen in het kaakbot bepalen.

pocketsonde Als op één of meerdere plaatsen van de tand of kies een diepe pocket aanwezig is, betekent dit dat hier het bot is teruggetrokken en de aanhechting van de tand/kies in het gedrang komt.
Bij dieren is het verstandiger deze aangetaste tanden/kiezen te trekken. Als de pockets niet te diep zijn is een goede reiniging en verder onderhoud voldoende.

volgende pagina
underlinedog